ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P2

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P2

Đào tạo hội nhập dành cho NVKD Phần 2 - Kiến thức về Sales

Cập nhật gần nhất 04/04/2024
Thời gian hoàn thành 9 giờ 25 phút
Thành viên 32
  • Bài 8 - Xây Dựng Chân Dung KH
  • Bài 9 - Các Kênh Tiếp Cận Khách Hàng
  • Bài 10 - Kỹ Năng Giao Tiếp, Kỹ Năng Chốt Sales
  • Bài 11 - Xử Lý Tình Huống - Tình Huống Từ Chối
  • Bài 12 - Kỹ Năng Quản Lý Tệp Khách Hàng - Quản Lý Thời Gian
  • Bài 13 - Quản Trị Rủi Ro