ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P2

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P2

Đào tạo hội nhập dành cho NVKD Phần 2 - Kiến thức về Sales

Cập nhật gần nhất 21/04/2023
Thời gian hoàn thành 10 giờ 20 phút
Thành viên 16
  • Free preview
  • Bài 9 - Các Kênh Tiếp Cận Khách Hàng
  • Bài 10 - Kỹ Năng Giao Tiếp, Kỹ Năng Chốt Sales
  • Bài 11 - Xử Lý Tình Huống - Tình Huống Từ Chối
  • Bài 12 - Kỹ Năng Quản Lý Tệp Khách Hàng - Quản Lý Thời Gian
  • Bài 13 - Quản Trị Rủi Ro