HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HCT

"Thị trường tài chính luôn luôn khắc nghiệt"    

Thị trường hàng hóa là một mảnh đất màu mỡ đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, đây thực sự là một lĩnh vực để có thể thay đổi cuộc sống của chính bạn

Nhưng cũng đầy thách thức với những người thiếu kiến thức về đầu tư, thiếu kỹ năng giao dịch...

HCT edu hỗ trợ tất cả nhà đầu tư :

           ü   Hiểu chuyên sâu thị trường hàng hoá

           ü   Biết mọi công cụ phân tích kỹ thuật

           ü   Kỹ năng và các phương pháp giao dịch

           ü   Quản trị vốn và điều phối cảm xúc

Với các chương trình đào tạo miễn phí  dành cho từng đối tượng  riêng biệt, từ những người mới bắt đầu đến những người đã có kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Mỗi khách hàng của HCT sẽ trở thành một nhà đầu tư hàng hoá chuyên nghiệp. 

Giảm rủi ro và tăng lợi nhuận cho khách hàng trong giao dịch hàng hoá là giá trị cốt lõi của chúng tôi.

KHÓA HỌC

ĐỘI NGŨ DIỄN GIẢ ĐÀO TẠO

Đội ngũ diễn giả đào tạo của HCT với các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, ngân hàng, đầu tư hàng hóa...